promocija zdravja NA DELOVNEM MESTU

 • Izdelava načrta za promocijo zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu je obveznost delodajalca, ki mu jo nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Temelj promocije zdravja v delovnem okolju je Načrt promocije zdravja, ki ga mora pripraviti vsako podjetje.

Program promocije zdravja ni subvencioniranje popoldanskih športnih dejavnosti delavcev, ampak mora vsebovati konkretne ukrepe in aktivnosti, ki so usmerjeni v organizacijo dela in delovnega okolja ter posledično sprememb vedenja posameznika.

Program promocije zdravja izdelamo na podlagi dejavnikov v podjetju, ki prikazujejo neko negativno stanje. To je denimo visok bolniški stalež, pogoste poškodbe delavcev na delu ali izven dela, slaba delovna učinkovitost zaposlenih, negativna klima znotraj podjetja, itd.

Negativno zdravstveno stanje ugotavljamo na podlagi analize poškodb, bolniškega staleža, poročil pooblaščene zdravnice o preventivnih zdravstvenih pregledih ali izvedenih anket med delavci. Na podlagi te analize določimo specifičen zdravstveni problem in naredimo program promocije zdravja, kako ta problem zmanjšati na najmanjšo možno mero.

V promocijo zdravja morajo biti vključeni poleg vodstva tudi delavci sami. Pomembno je, da se delavci poistovetijo z načeli promocije zdravja, da je promocija temeljita in da poseže na vsa področja, ki se pri analizi izkažejo za pomembna. Biti mora učinkovita in ekonomsko koristna.

Končni rezultat promocije zdravja je dolgoročno zniževanje negativnega zdravja delavcev. Vzporedno s tem pa s promocijo zdravja podjetje pride do večje dodane vrednosti, boljše kakovosti izdelkov ali storitev, večje inovativnosti in ustvarjalnosti ter večje delovne storilnosti oziroma produktivnosti zaposlenih.

 • Svetovanje in usposabljanje na področju promocije zdravja

Uspešno podjetje temelji na zdravih in zadovoljnih delavcih, ki delajo v zdravem delovnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k izboljšanju zdravja in dobrega počutja delavcev.

Podjetjem svetujemo glede izvajanja in spremljanja aktivnosti na področju promocije zdravja, s katero se zagotavljajo pogoji za varovanje in ohranjanja zdravja, izboljšanje počutja delavcev in skrb za pozitivno klimo v podjetju. Pri promociji zdravja gre za aktivno podporo delodajalcev pri iskanju splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih, kar je skupen interes delodajalcev in zaposlenih.

 

Ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:

 • omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja,
 • omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagoditev delovnih mest,
 • zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje delavcev,
 • spodbujanje osebnostnega razvoja,
 • zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja,
 • spodbujanje zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • spodbujanje športnih dejavnosti in dogodkov,
 • omogočanje izbire zdravega načina življenja,
 • spodbujanje zdravega prehranjevanja.
 • Svetovanje glede oblikovanja podpornega okolja za zdravje in dobro počutje delavcev na delovnih mestih

Delavci na delovnem mestu preživijo najmanj tretjino dneva, zato je zelo pomembno, da se na delu dobro počutijo.

Delavci, ki se na delovnem mestu dobro počutijo tudi dobro delajo, so ustvarjalni, kreativni in polni idej. Delodajalcu, ki ustvarja podporno okolje za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu se takšna investicija povrne v obliki nižjega bolniškega staleža zaposlenih, manjšega števila poškodb pri delu in izven dela, manjši fluktuaciji delovne sile, poveča se kakovost izdelkov in storitev, poveča se produktivnost, poveča se zadovoljstvo zaposlenih in strank, izboljša se ugled podjetja.

  • Svetovanje pri ergonomski ureditvi delovnih mest

  Zdravje je človekova najpomembnejša vrednota in pomeni ne samo odsotnost bolezni, ampak stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Zdravje je potrebno varovati, kar pomeni, da se je potrebno prilagoditi vsem spremembam, ki jih okolje od nas zahteva. To velja tudi za delovno okolje.

  S primerno delovno opremo, njeno razporeditvijo in pravilnim načinom dela bomo za svoje zdravje poskrbeli tudi na delovnem mestu. Delovna oprema mora ustrezati zahtevam dela, biti ergonomska in standardizirana.

  Sodobni način življenja od nas zahteva vedno večje fizične in psihične napore, zato velikokrat pozabimo ali pa nimamo dovolj časa, da bi ustrezno skrbeli za svoje zdravje. Za boljše počutje je prav, da vsake toliko časa spremenimo položaj ali držo, se sprehodimo ali pretegnemo.

   • Izvedba delavnic in predavanj na temo zdrave prehrane in gibanja

   Pestra in uravnotežena prehrana je pomemben dejavnik  s katerim varujemo svoje zdravje in tudi povečujemo delovno storilnost. Hrana mora zagotoviti vsa potrebna hranila, kot so beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, minerale in zaščitne snovi. Sestavni del vsakega obroka naj bo sveža zelenjava oziroma sadje. Žita in žitni izdelki, ki jih zaužijemo, naj bodo čim večkrat polnovredni, meso in mlečni izdelki pa naj bodo z manj maščobe. Pomembno je tudi, da v telo vnesemo zadostne količine tekočine, ki naj bo navadna ali mineralna voda, lahko tudi stoodstotni sadni sokovi, izogibajmo pa se umetno sladkanim in gaziranim pijačam.

   Zaradi podaljševanja delovnega časa se večkrat zgodi, da je malica tudi glavni dnevni obrok. To pa je lahko tudi pomemben vzrok za dobro ali slabo počutje, saj obroki vplivajo tako na telesno zmožnost in razpoloženje, neredna prehrana pa je tudi dejavnik tveganja za bolezni.

   Zelo pomembna je tudi redna telesna dejavnost, ki preprečuje nastanek bolezni, izboljšuje splošno počutje ter hkrati povečuje delovno storilnost.

    • Izvedba delavnic in aktivnosti za obvladovanje in preprečevanje stresa

    Stres na delovnem mestu povzročajo prevelike zahteve in izpostavljenost dejavnikom stresa, kot so  daljše obremenitve, naporno delo, težavni medsebojni odnosi, prevelike zahteve delodajalca, nasilje na delovnem mestu, negotovost zaposlitve, pomanjkanje časa, različne oblike strahu…

    Zaznamo ga kot napetost, utrujenost, pomanjkanje energije za delo, motnje v delovanju srca, nihanje pritiska, glavobolih, prebavnih motnjah, težavah z vidom in kožo… Lahko se kaže v psihičnih težavah, kot so tesnoba, preobčutljivost, slaba koncentracija, pogosta razdražljivost, depresivnost, socialni izoliranosti, apatiji, hitri jezi in vzkipljivosti ali zapiranju vase.

     

    Kaj lahko naredi podjetje, da zmanjša stres zaposlenih na delovnem mestu:

    • na voljo mora biti dovolj časa, da delavci lahko opravijo svoje delovne naloge;
    • podjetje mora skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev ter jim nuditi možnost dodatnega izobraževanja za njihovo osebnostno rast;
    • delavci morajo jasno vedeti, kakšne so njihove naloge in pristojnosti;
    • delavci morajo imeti možnost podajanja pritožb, ki so nato hitro obravnavane;
    • delavci morajo biti za dobro delo nagrajeni;
    • cilji in vrednote podjetja morajo biti jasni in v bistvenih točkah ustrezati ciljem in vrednotam delavcev;
    • na delovnem mestu mora biti poskrbljeno za varnost in zdravje pri delu;
    • na vseh ravneh v podjetju poteka komunikacija, delavci med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo.
     • Izvedba izobraževanj o pravilnem delu za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni

     Kostno-mišična obolenja predstavljajo velik problem in so ena najpogostejših z delom povezanih težav v Evropi. Pogosto se razvijejo v resna bolezenska stanja, ki prizadenejo mišice, sklepe, kite, vezi, živce, kosti in periferni krvni obtok. Povzročijo ali poslabšajo jih predvsem delo in vplivi iz neposrednega okolja, v katerem se delo opravlja, npr. ročno premeščanje bremen, ponavljajoči se gibi ali delo v ekstremnem mrazu ali ekstremni vročini. Med pomembne razloge za tovrstna obolenja sodijo tudi stres, hiter ritem dela, hrup, vibracije, debelost, starost ipd.

     Najpomembnejši ukrepi za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj so vzdrževanje telesne aktivnosti, ustrezna telesna masa, pravilen način dela (pravilno premeščanje bremen, aktivni odmori na delovnem mestu,…) zdrav način življenja.

      Pošljite povpraševanje

      15 + 12 =

      G-var
      Gregor Gartner s.p.
      Zgornja Luša 25
      4227 Selca

      031 666 426
      04 510 38 99
      gregor@g-var.si

      – Aktivni na delovnem mestu
      – Zdrava prehrana
      – Stres na delovnem mestu
      – Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
      – Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
      – Team buildingi za podjetja
       
      Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
      gregor@gvar.si
      031 666 426

      Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
      rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
       
      Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
      gregor@gvar.si
      031 666 426

      – Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
      – Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
      – Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
       
      Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
      gregor@gvar.si
      031 666 426

      – Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
      – Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
      – Merjenje telesnih obsegov;
      – Kaliperne meritve;
      – Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
      – Merjenje globine predklona;
      – Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
       
      Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
      gregor@gvar.si
      031 666 426

      Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
       
      Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
      gregor@gvar.si
      031 666 426