promocija zdravja

1. PRIPRAVA PROGRAMOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA, SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU PROMOCIJE ZDRAVJA

2. SVETOVANJE GLEDE OBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE DELAVCEV NA DELOVNIH MESTIH

3. SODELOVANJE Z IZVAJALCEM MEDICINE DELA (POOBLAŠČENIM ZDRAVNIKOM) GLEDE PRIPRAVE ZDRAVSTVENE OCENE TVEGANJA DELOVNIH MEST, OBSEGA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE DELAVCEV V PRIMERU HUJŠIH POŠKODB, PRIPRAVE USPOSABLJANJ ZA PRVO POMOČ

4. OBVLADOVANJE STRESA IN PREPREČEVANJE TRPINČENJA NA DELOVNIH MESTIH

5. PREPOZNAVANJE UPORABE PSIHOAKTIVNIH SNOVI TER POMOČ PRI REHABILITACIJI DELAVCEV

6. ZASTOPANJE PODJETIJ V PRIMERU UGOTAVLJANJA INVALIDNOSTI NA ZASEDANJIH INVALIDSKE KOMISIJE

Pošljite povpraševanje

10 + 6 =

G-var
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@g-var.si