VARNOST in zdravje pri delu

Vsak delodajalec mora izdelati oceno tveganja in podlagi ugotovljenih tveganj pripraviti in podpisati Izjavo o varnosti.

S to listino se zavezuje, da bo v svojem podjetju izvajal vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter tako preprečeval nevarnosti oziroma tveganja, ki nastajajo pri delu, obveščal in usposabljal delavce o nevarnostih, ki nastajajo na delovnih mestih, jim dajal ustrezna navodila in zagotavljal vsa potrebna materialna sredstva za ta namen.

Namen ocene tveganja je zagotavljanje varnih pogojev dela v delovnem okolju ter preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar. Osnova za dosego tega cilja pa je dobro pripravljena in predvsem uporabna ocena tveganja, ki mora biti prilagojena podjetju oziroma delovnim mestom.

PREGLEDI PROIZVODNIH PROCESOV O STANJU VARNOSTI IN PRIPRAVA POROČIL O POTREBNIH IZBOLJŠAVAH
V vsakem proizvodnem procesu nastajajo določene nevarnosti oziroma tveganja, ki lahko privedejo do poškodbe pri delu ali požara.Z rednimi pregledi proizvodnih procesov pomembno zmanjšamo ta tveganja.Bistvo pregledov pa je, da prepoznamo tveganja za nastanek poškodb ali požara in jih sistematično odpravljamo.

Pošljite povpraševanje

14 + 15 =

G-var
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@g-var.si