VARNOST in zdravje pri delu

Vsak delodajalec mora izdelati oceno tveganja in podlagi ugotovljenih tveganj pripraviti in podpisati Izjavo o varnosti.

S to listino se zavezuje, da bo v svojem podjetju izvajal vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter tako preprečeval nevarnosti oziroma tveganja, ki nastajajo pri delu, obveščal in usposabljal delavce o nevarnostih, ki nastajajo na delovnih mestih, jim dajal ustrezna navodila in zagotavljal vsa potrebna materialna sredstva za ta namen.

Namen ocene tveganja je zagotavljanje varnih pogojev dela v delovnem okolju ter preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar. Osnova za dosego tega cilja pa je dobro pripravljena in predvsem uporabna ocena tveganja, ki mora biti prilagojena podjetju oziroma delovnim mestom.

PREGLEDI PROIZVODNIH PROCESOV O STANJU VARNOSTI IN PRIPRAVA POROČIL O POTREBNIH IZBOLJŠAVAH
V vsakem proizvodnem procesu nastajajo določene nevarnosti oziroma tveganja, ki lahko privedejo do poškodbe pri delu ali požara.

Z rednimi pregledi proizvodnih procesov pomembno zmanjšamo ta tveganja.

Bistvo pregledov pa je, da prepoznamo tveganja za nastanek poškodb ali požara in jih sistematično odpravljamo.

Iz področja varnosti in zdravja pri delu vam nudimo naslednje storitve:

  • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
  • Izdelava meritev osvetljenosti in toplotnih razmer
  • Svetovanje glede delovnih mest in glede delovnega okolja
  • Izdelava navodil za varno delo
  • Sodelovanje z izvajalcem medicine dela (pooblaščenim zdravnikom) glede priprave zdravstvene ocene tveganja delovnih mest, obsega zdravstvenih pregledov in zdravstvene rehabilitacije delavcev v primeru hujših poškodb
  • Raziskava poškodb pri delu
  • Zastopanje podjetij v primeru ugotavljanja invalidnosti na zasedanjih invalidske komisije
  • Sodelovanje pri pripravi usposabljanj za prvo pomoč
  • Izdelava pravilnika o ugotavljanju psihofizičnega stanja delavcev
  • Izdelava pravilnika o obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih

Pošljite povpraševanje

12 + 8 =

Gvar
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@gvar.si

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426