USPOSABLJANJA

1. USPOSABLJANJA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARNEGA DELA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI
Po veljavni zakonodaji mora biti delavec teoretično in praktično usposobljen za varno delo. Teoretično usposabljanje poteka v učilnici, praktično pa na delovnem mestu. Teoretično usposabljanje zajema zakonodajne okvire varnosti in zdravja pri delu, razlago pojmov, kot so kdo je delavec, kdo delodajalec, pravice, dolžnosti, kaj je Izjava o varnosti, ocena tveganja, delovna oprema, itn. Praktično usposabljanje pa poteka na delovnem mestu, kjer se delavca neposredno pouči o nevarnostih, varnostnih ukrepih, osnovah nudenja prve pomoči, tveganjih za poškodbe, itd.Dobro izvedeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, prepreči pomembno število poškodb pri delu in s tem povezanih odškodnin.

2. USPOSABLJANJA NA PODROČJU VARNE UPORABE STROJEV, DVIGAL, BATERIJSKIH VILIČARJEV, LESTEV

Izvajamo usposabljanja za varno delo za delavce, ki opravljajo delo na:

• obdelovalnih strojih;
• večjih proizvodnih linijah;
• baterijski viličarjih;
• mostnih in konzolnih dvigalih;
• varni uporabi lestev.

3. USPOSABLJANJA NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI IN IZVAJANJA EVAKUACIJE

Izvajamo usposabljanja za:

• teoretično usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom;
• praktično izobraževanje delavcev za varstvo pred požarom;
• usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije;
• izvedba vaj evakuacije iz objektov.

4.  E- USPOSABLJANJA ZA RAČUNALNIŠKE DELAVCE

Pošljite povpraševanje

11 + 6 =

G-var
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@g-var.si

0