VSE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Več o nasStoritve

STORITVE

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, PROMOCIJA ZDRAVJA, POŽARNA VARNOST, USPOSABLJANJA

KAJ POMENI PROMOCIJA ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU

KAJ POMENI PROMOCIJA ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU

Promocija zdravja v delovnem okolju pomeni, da zaposlene naučimo skrbeti za svoje zdravje in varnost. Zdravje in varnost jim morata postati najvišja vrednota v življenju. Ali ste vedeli, da vsak evro, ki je vložen v promocijo zdravja delavcev podjetju prinaša od 2,5-...

Izjava o varnosti

Izjava o varnosti

V zadnjem prispevku smo si pogledali kaj pomeni ocenjevanje tveganj na delovnih mestih. Sedaj pa si poglejmo še kaj pomeni Izjava o varnosti. Izjava o varnosti je listina, ki jo je dolžna pripraviti in podpisati  odgovorna delodajalca, kot je direktor podjetja...

Ukrepi za zmanjševanje števila poškodb pri delu

Ukrepi za zmanjševanje števila poškodb pri delu

Prvi ukrep za preprečevanje poškodb pri delu je dobro izdelana ocena tveganja. Ocena tveganja mora biti izdelana za konkretno delovno mesto. Bistvo je, da so v oceni tveganja navedene konkretne nevarnosti (strokovno temu rečemo tveganja), ki se pojavljajo na...

G-var

Kdo smo?

Podjetje G var je usmerjeno v vpeljavo in obvladovanje učinkovitih sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarnim varstvom.

Naša storitev se ne osredotoča le na stroge zakonodajne okvire, ampak predvsem na rezultate, ki bodo vidni v večji varnosti in boljšem zdravju vaših sodelavcev. Zelo dobro obvladujemo tudi sistem dela v srednje velikih podjetjih.

Z našo pomočjo boste izboljšali delovne pogoje in počutje delavcev, znižali bolniški stalež, zmanjšali število poškodb pri delu in zdravstvenih okvar delavcev ter povečali produktivnost delavcev.

Naučili vas bomo prepoznati dejavnike tveganja za zdravje in varnost in jih učinkovito obvladovati. Z rednimi pregledi proizvodnih procesov in opreme bomo skupaj zagotovili takšen sistem varnosti, ki bo preprečevala nastanek poškodb, okvar zdravja in invalidnosti.

Z uvedbo usposabljanj in preverjanj znanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter evakuacije, ki se bodo odvijala neposredno na delovnih mestih in ob prisotnosti strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu, se bodo vaši sodelavci naučili varno upravljati s svojo delovno opremo.

Z vzpostavitvijo sistemov aktivne požarnega zaščite, organizacijskih ukrepov za varovanje pred požarom, alarmiranjem in takojšnjim začetkom gašenja v primeru nastanka požara boste varni pred požari.

V končni fazi pa bo to pomenilo, da  denar, ki ga boste vložili v varnost in zdravje sodelavcev ter požarno varstvo ne bo strošek, ampak naložba.

G-var

Kdo smo?

Podjetje G var je usmerjeno v vpeljavo in obvladovanje učinkovitih sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarnim varstvom.

Naša storitev se ne osredotoča le na stroge zakonodajne okvire, ampak predvsem na rezultate, ki bodo vidni v večji varnosti in boljšem zdravju vaših sodelavcev. Zelo dobro obvladujemo tudi sistem dela v srednje velikih podjetjih.

Z našo pomočjo boste izboljšali delovne pogoje in počutje delavcev, znižali bolniški stalež, zmanjšali število poškodb pri delu in zdravstvenih okvar delavcev ter povečali produktivnost delavcev.

Naučili vas bomo prepoznati dejavnike tveganja za zdravje in varnost in jih učinkovito obvladovati. Z rednimi pregledi proizvodnih procesov in opreme bomo skupaj zagotovili takšen sistem varnosti, ki bo preprečevala nastanek poškodb, okvar zdravja in invalidnosti.

Z uvedbo usposabljanj in preverjanj znanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter evakuacije, ki se bodo odvijala neposredno na delovnih mestih in ob prisotnosti strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu, se bodo vaši sodelavci naučili varno upravljati s svojo delovno opremo.

Z vzpostavitvijo sistemov aktivne požarnega zaščite, organizacijskih ukrepov za varovanje pred požarom, alarmiranjem in takojšnjim začetkom gašenja v primeru nastanka požara boste varni pred požari.

V končni fazi pa bo to pomenilo, da  denar, ki ga boste vložili v varnost in zdravje sodelavcev ter požarno varstvo ne bo strošek, ampak naložba.

STORITVE

IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdela na osnovi predhodnega ogleda delovnih mest ter vključuje vse potrebne ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev.

IZDELAVA NAČRTOV PROMOCIJE ZDRAVJA

Načrt promocije zdravja se izdela na osnovi vprašalnika o zdravju delavcev ali poročila o zdravstvenih pregledih, ki jih opravi medicina dela. Načrt vključuje terminski plan s konkretnimi ukrepi za izboljšanje zdravja delavcev.

IZDELAVA POŽARNIH REDOV, NAČRTOV EVAKUACIJE IN POŽARNIH NAČRTOV

Požarni red je osnova za zagotavljanje požarne varnosti v podjetju. Z njim določimo vse potrebne ukrepe za preprečevanje nastanka požara, ukrepe za učinkovito javljanje, alarmiranje in gašenje požara ter ukrepe za učinkovito evakuacijo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

Izvajamo vsa klasična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu varstva, usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije ter e- usposabljanja za pisarniške delavce.
Z

PREGLEDI STROJEV IN NAPRAV

Pregledi strojev vključujejo pregled strojnih elementov oziroma konstrukcije stroja, pregled vseh varnostnih elementov in varoval, električnih priključkov ter izvedbo elektromeritev.
e- usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva za pisarniške delavce

→ najem platforme za e-učilnico

→ uporaba pripravljenih e-gradiv

→ podpora uporabnikom pri uporabi e-učilnice

→ izvedba, spremljanje in obveščanje o poteku usposabljanja, priprava in pregled vseh testov za usposabljanje. Testi se po zaključku oddajo v elektronski obliki

→ izdelava pisnih potrdil o usposobljenosti

Kontakt

13 + 4 =

G- var, varstvo pri delu, požarno varstvo in promocija zdravja,
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@g-var.si

G-var, Gregor Gartner s.p.

Zgornja Luša 25
4227 Selca

Sodelujemo z:

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider