Izdelava meritev elekroinštalacij in strelovodov
Meritve lahko izvaja preglednik z pridobljenim certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

1. Meritve elektroinštalacij

Meritve elektroinštalacij je potrebno izvajati na poslovnih in stanovanjskih objektih.

Na poslovnih objektih je potrebno meritve izvesti:

• pred začetkom izvajanja poslovne dejavnosti v objektu;
• ob rekonstrukcijah ali dograditvah objekta;
• periodično najmanj na 8 let.

Na stanovanjskih objektih je potrebno meritve izvesti:

• pred začetkom izvajanja poslovne dejavnosti v objektu;
• ob rekonstrukcijah ali dograditvah objekta;
• periodično najmanj na 16 let.

2. Meritve strelovodov

Meritve strelovodov je potrebno izvajati na poslovnih objektih v naslednjih primerih:

• pred začetkom izvajanja poslovne dejavnosti v objektu;
• ob rekonstrukcijah ali dograditvah objekta;
• periodično na 3-5 let odvisno od vrste objekta.

Pošljite povpraševanje

15 + 8 =

G-var
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@g-var.si

0