Poletne počitnice so čas, ko številni dijaki in študenti izkoristijo priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj in zaslužek. Čeprav je začasno delo odlična priložnost za učenje novih veščin in odgovornosti, je ključnega pomena, da mladi delavci razumejo pomembnost varnosti in zdravja pri delu, pa tudi požarnega varstva. V Sloveniji je to področje natančno urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Zakaj je usposabljanje nujno?

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter požarnega varstva je bistvenega pomena za zagotavljanje varnega delovnega okolja. Mnogi dijaki, ki se prvič srečujejo z delovnim okoljem, niso seznanjeni z možnimi nevarnostmi in tveganji, ki jih lahko prinesejo različna delovna mesta. Tukaj so ključni razlogi, zakaj je usposabljanje tako pomembno:

 • Preprečevanje poškodb in nesreč: dijaki in študenti, ki so dobro usposobljeni, so manj verjetno vključeni v delovne nesreče. Usposabljanje jim pomaga prepoznati nevarnosti in pravilno ravnati v potencialno nevarnih situacijah.
 • Poznavanje pravilne uporabe opreme: mladoletni delavci pogosto prvič uporabljajo različno delovno opremo. Usposabljanje zagotavlja, da poznajo pravilno in varno uporabo te opreme, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe.
 • Povečanje ozaveščenosti o požarni varnosti: zavedanje o postopkih v primeru požara in uporabi gasilnih aparatov je ključnega pomena za preprečevanje večjih katastrof.
 • Zakonodajne zahteve: v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je delodajalec dolžan zagotoviti usposabljanje za vse delavce, vključno z dijaki in študenti na počitniškem delu. To vključuje začetno usposabljanje, preizkus znanja ter periodična usposabljanja in obveščanje.

Zakonska podlaga za usposabljanje

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v Sloveniji določa obveznosti delodajalcev glede varnosti in zdravja pri delu. Po tem zakonu mora delodajalec zagotoviti, da so vsi delavci, vključno z dijaki in študenti, pred začetkom dela ustrezno usposobljeni za varno opravljanje svojega dela.

38. člen tega zakona določa, da mora delodajalec poskrbeti za:

 • Ustrezno usposabljanje zaposlenih glede na tveganja, ki so prisotna na delovnem mestu.
 • Periodično usposabljanje, da se zagotovi stalna usposobljenost zaposlenih.
 • Dokumentiranje izvedenih usposabljanj in preverjanje znanja zaposlenih.

Poleg tega Pravilnik o varstvu pri delu predpisuje, da mora delodajalec zagotoviti usposabljanje iz požarne varnosti, ki vključuje praktični prikaz uporabe gasilnih aparatov in postopkov evakuacije.

Koraki k ustreznemu usposabljanju

 • Uvodno usposabljanje: Ob začetku dela mora vsak dijak ali študent opraviti uvodno usposabljanje, kjer se seznani z osnovnimi pravili varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.
 • Praktično usposabljanje: Poleg teoretičnega dela mora usposabljanje vključevati tudi praktični del, kjer se dijaki naučijo pravilne uporabe delovne opreme in gasilnih aparatov.
 • Preizkus znanja: Po končanem usposabljanju je potrebno opraviti preizkus znanja, da se preveri, ali dijaki razumejo in obvladajo varnostne postopke.
 • Redna obveščanja in posodobitve: Ker se delovni pogoji in zakonodaja spreminjajo, je pomembno, da delodajalci redno obveščajo dijake o morebitnih novostih in organizirajo dodatna usposabljanja po potrebi.

Poletno počitniško delo prinaša dijakom in študentom številne koristi, od zaslužka do dragocenih delovnih izkušenj. Vendar pa je zagotavljanje varnega delovnega okolja s primernim usposabljanjem iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva ključnega pomena. Le tako se lahko preprečijo nesreče in zagotovijo pozitivne delovne izkušnje za mlade delavce. Delodajalci morajo poskrbeti, da so vsa usposabljanja izvedena skladno z zakonskimi zahtevami, s čimer ne le izpolnjujejo svoje obveznosti, temveč tudi skrbijo za zdravje in varnost svojih zaposlenih.

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426