V sodobnem delovnem okolju se vse več pozornosti namenja ne le fizičnemu, temveč tudi duševnemu zdravju zaposlenih. Psihosocialna tveganja pri delu predstavljajo enega od ključnih izzivov sodobne delovne sile, ki lahko pomembno vplivajo na dobrobit in uspešnost posameznikov ter organizacij kot celote.

Kaj so psihosocialna tveganja pri delu?

Gre za različne dejavnike delovnega okolja, ki lahko negativno vplivajo na duševno zdravje zaposlenih. To lahko vključuje stres, visoko delovno obremenitev, konflikte na delovnem mestu, neustrezno ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, pomanjkanje nadzora nad delovnimi nalogami, mobing, diskriminacijo in še več.

Skoraj 45% delavcev poroča, da se srečuje z dejavniki tveganja, ki lahko negativno vplivajo na njihovo duševno zdravje.

Posledice psihosocialnih tveganj pri delu so lahko številne in resne. Zaposleni, ki so izpostavljeni visokemu stresu ali drugim oblikam psihološkega pritiska, se lahko soočajo z zmanjšano produktivnostjo, povečanim absentizmom, slabšim fizičnim zdravjem ter poslabšanimi odnosi v delovnem okolju. Poleg tega lahko dolgotrajna izpostavljenost takšnim tveganjem pripelje do razvoja duševnih bolezni, kot so depresija, anksioznost in izgorelost.

Kako lahko organizacije poskrbijo za duševno zdravje svojih zaposlenih in zmanjšajo psihosocialna tveganja pri delu?

Ključnega pomena je sprejetje celovitega pristopa k upravljanju s psihosocialnimi tveganji, ki vključuje:

  • Prepoznavanje tveganj: organizacije morajo redno ocenjevati delovno okolje in identificirati morebitna psihosocialna tveganja, ki obstajajo.
  • Ozaveščanje zaposlenih: zaposleni morajo biti seznanjeni s tveganji in s tem, kako se lahko spopadejo z njimi.
  • Podpora vodstva: vodstvo ima ključno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja in spodbujanju zdravega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.
  • Sistem podpore zaposlenim: organizacije naj zagotovijo, da imajo zaposleni na voljo ustrezen dostop do podpornih storitev, kot so psihološko svetovanje, programi za obvladovanje stresa in podpora pri vzdrževanju zdravih življenjskih navad.
  • Izobraževanje in usposabljanje: zaposleni naj bodo ustrezno usposobljeni za prepoznavanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj pri delu.

Skrb za duševno zdravje zaposlenih ni le moralna, temveč tudi poslovna odgovornost organizacij. Zaposleni, ki se počutijo podprte in spoštovane v svojem delovnem okolju, so bolj motivirani, produktivni in zadovoljni, kar pa se odraža tudi v boljših poslovnih rezultatih organizacije.

S skrbno načrtovanimi ukrepi lahko organizacije izboljšajo delovno okolje, povečajo zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih ter zmanjšajo negativne posledice psihosocialnih tveganj pri delu. S tem pa ne le izboljšajo svoje poslovne rezultate, temveč tudi prispevajo k splošnemu blagostanju in zdravju svojih zaposlenih zaposlenih.

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426