Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot delo na domu opredeljuje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca.

Opravljanje dela na domu je opredeljeno v členih od 68 do 72 ZDR-1. Link:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0784/zakon-o-delovnih-razmerjih-zdr-1

Pred začetkom opravljanja dela na domu mora delodajalec obvestiti  inšpektorat za delo (68. člen ZDR-1) na naslov: prijave.irsd@gov.si

Pomembno je, da delodajalec in delavec delo od doma opredelita v pogodbi o zaposlitvi. S pogodbo uredita vse pravice, obveznosti in pogoje, ki so odvisni od narave dela na domu (nadomestilo za uporabo sredstev, evidenca delovnega časa, prispevki za socialno varnost …). S pogodbo o zaposlitvi se lahko delo od doma določi za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca. Ne glede na posebne dogovore pa ima delavec, ki opravlja delo na domu, enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca.

Delodajalec pa mora poleg upoštevanja določb vezanih na pogodbo o zaposlitvi poskrbeti, da ima delavec, ki opravlja delo na domu, zagotovljene varne in zdrave delovne pogoje, pri čemer je treba spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu ter morebitna tveganja opredeliti tudi v oceni tveganja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu je pomembno, da se delovni prostor že pred izvajanjem dela na domu prilagodi vsem zahtevam varnega in zdravega delovnega okolja, ugotovitve in zapisniki s priloženimi fotografijami delovnega prostora, pa so pomembno gradivo v primeru inšpekcijskega pregleda.

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426