Naloge delodajalca so določene z  Zakonom  o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 ( Ur.l.RS št.:43/2011).

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu je temeljni zakon, ki ureja področje varnosti in zdravja pri delu in z njim se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev, ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

 

Določbe zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih in za vse osebe, ki so navzoče v delovnem procesu oziroma podjetju. V kolikor delodajalec ne izpolnjuje predpisanih ukrepov, se kaznuje z globo od 2.000,00 do 40.000,00 evrov.

 

 • Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcem v zvezi z delom. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
 • Pisno mora oceniti tveganja, katerim so delavci in zunanji obiskovalci izpostavljeni v podjetju.
 • Delo je dolžan prilagajati posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine.
 • Posebno skrb mora nameniti varnosti in zdravju nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu.
 • Opravljati mora periodične preiskave delovnega okolja ter periodične preglede in preizkuse delovne opreme.
 • Delavce je dolžan ustrezno obveščati in usposabljati o zakonodaji, ki se nanaša na varnost in zdravje pri delu ter o nevarnostih in varnostnih ukrepih na delovnih mestih ter opravljati preizkuse znanja teoretične in praktične usposobljenosti
 • Delo mora prilagajati telesnim in duševnim zmožnostim delavca.
 • Delavcu je dolžan zagotoviti predpisano osebno varovalno opremo.
 • Sprejeti mora ukrepe za zagotavljanje prve pomoči, varstva pred požarom in evakuacije.
 • Zagotoviti zdravstvene preglede delavcev.
 • Delavcem oziroma predstavnikom delavcev mora omogočiti, da sodelujejo pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in zdravega dela.
 • Načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

 

Kot prvo se mora vsak lastnik podjetja zavedati, da so delavci njegov največji kapital in da podjetje brez zdravih delavcev dolgoročno ne more biti uspešno. Najvišjo dodano vrednost podjetju prinaša zdrav, zadovoljen in motiviran delavec. Lastniki majhnih in mikro podjetij glede varnosti in zdravja vaših delavcev poskrbite predvsem za:

 

 1. Dobro in v praksi uporabno oceno tveganja, ki jo boste lahko ob spremembah v delovnem okolju tudi redno dopolnjevali. Zapomnite si, da naj bo ocena tveganja kratka. In taka ocena tveganja je praviloma tudi poceni. Bistvo je le to, da bo z njo zagotovili varnost in zdravje svojih delavcev.
 1. Redne preglede delovnega procesa z vidika varnosti in zdravja pri delu.
 1. Kakovostno izobraževanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu. Izobraževanje mora biti prilagojeno značilnostim dela, ki ga vaši delavci opravljajo.
 1. Zdravniške preglede delavcev ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto ter periodično v skladu z oceno tveganja. Pri tem imejte s zdravnikom h kateremu napotujete delavce na zdravniške preglede za vsako delovno mesto tudi natančno določen obseg in periodiko pregleda, da ne boste po nepotrebnem plačevali previsoko ceno zdravniških pregledov. Ta zdravnik naj vam tudi občasno naredi analizo zdravja delavcev in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja.
 1. Poskrbite za učinkovito promocijo zdravja delavcev, da bodo dolgoročno ostali zdravi.

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426