Vse zahteve glede zagotavljanja prve pomoči na delovnem mestu določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l.RS 136/06) . 

V nadaljevanju navajam bistvene povzetke pravilnika:

  1. Podjetje mora zagotoviti, da je na vsaki delovni izmeni usposobljena ena oseba za nudenje prve pomoči.
  2. Na delovnih mestih, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb mora biti na vsakih 20 delavcev usposobljena ena oseba za  nudenje prve pomoči. V tem primeru mora biti tudi v vsaki delovni enoti oziroma oddelku na razpolago ena omarica za prvo pomoč.
  3. V podjetju mora biti vsak delavec seznanjen s tem, kdo je usposobljen za nudenje prve pomoči.
  4. Omarice za prvo pomoč morajo biti delavcem lahko dostopne.
  5. Vsebino v omaricah je potrebno sproti dopolnjevati. Vsaka porabo je potrebno dopisati (namen uporabe, količina, datum, uporabnik).

Na vsaki omarici za prvo pomoč naj bo pritrjena naslednja nalepka (vzorec):

_________________________________________________________________________

Osebe, ki so usposobljene za nudenje prve pomoči:

ANA BERNIK

GREGOR GARTNER

Telefonska številka centra za obveščanje: 112

Naslov in telefonska številka Izvajalca medicine dela: 

Stara cesta 234, Škofja loka, Tel: 504 33 00 

Št. ambulante za nujno pomoč: (04) 504 29 45

__________________________________________________________________________________

Usposabljanje delavcev za prvo pomoč izvaja Rdeči križ RS.

Delavci morajo izpit iz prve pomoči opraviti vsakih 5 let. Šteje se da so za prvo pomoč na delovnem mestu že usposobljeni zdravstveni delavci, pripadniki enot za prvo pomoč  Civilne zaščite ter delavci, ki so v zadnjih 5 letih opravili izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.

0