Za vsako podjetje je zelo pomembno, da ima zdrave delavce, saj so edino zdravi delavci lahko tudi produktivni. Zdravi delavci pa so tudi tisti delavci, ki ne posegajo pretirano po alkoholu, ne jemljejo drog in drugih prepovedanih substanc ter zdravil, ki bi lahko vplivala na njihovo psihofizično stanje. 

Prav zato je zelo pomembno, da delavci na delovno mesto ne prihajajo pod vplivom teh snovi, če pa se to že zgodi pa, da podjetje proti temu ustrezno ukrepa. Vsako podjetje naj  preventivno deluje na področju vzgoje, s katero delavce odvrača od uporabe teh snovi z usposabljanji o varni uporabi psihoaktivnih snovi in posledicah zlorabe.

51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l. RS 43/2011) določa, da delavec na delovnem mestu ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Obenem pa ta člen zakona določa tudi, da delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večjih nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Prav tako omenjeni člen zakona določa, da mora delodajalec z dela, delovnega mesta in delovnega procesa odstraniti delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. 

Delodajalec ugotavlja psihofizično stanje delavcev po postopku in na način določen internim aktom. Temu aktu pravimo tudi Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnega stanja delavcev. V njem ustrezno opredeli odgovornosti na tem področju, postopek ugotavljanja kdaj je delavec pod vplivom teh snovi ter ukrepanje v primeru, da se ugotovi, da je delavec na delovnem mestu pod njihovim vplivom. 

Bistvo tega akta, je da je uporaben v praksi, zato ga vedno pripravite v sodelovanju z vašim izvajalcem medicine dela. Ugotavljanje, kdaj je delavec pod vplivom psihoaktvnih snovi vedno prepustite njemu. Vi lahko podate sum, dejansko stanje pa naj ugotavlja izvajalec medicine dela na podlagi laboratorijskih izvidov. S tem se boste tudi izognili težavam v primeru tožb na sodiščih.

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426