Prvi preventivni ukrep za preprečevanje poškodb pri delu je dobro izdelana ocena tveganja. Ocena tveganja mora biti izdelana za konkretno delovno mesto. Bistvo je, da so v oceni tveganja navedene konkretne nevarnosti (strokovno temu rečemo tveganja), ki se pojavljajo na posameznem delovnem mestu ter takšni in drugačni varnostni ukrepi s katerimi bomo te nevarnosti odpravili ter tako zmanjšali tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar na najmanjšo možno mero.

Drugi preventivni ukrep za preprečevanje poškodb pri delu je implementacija usposabljanj in treningi o pravilnih oziroma varnih postopkih dela. Usposabljanja morajo biti izvedena tako za delavce, kot tudi za njihove nadrejene vodje. Delavci morajo poznati vse predpisane varne postopke dela in jih izvajati tudi v praksi. Nadrejeni vodje pa morajo poznati vse predpisane varne postopke dela zato, da lahko vršijo nadzor nad varnim delom svojih podrejenih delavcev.

Tretji zelo pomemben ukrep je vzpostavitev ustreznega nadzora nad varnim izvajanjem dela. Ko bodo nadrejeni vodje z ustreznimi usposabljanji osvojili varne postopke dela bodo lahko tudi v praksi izvajali učinkovit nadzor nad izvajanjem dela  svojih podrejenih delavcev.

Eden izmed učinkovitih ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu je tudi analiza že obstoječih poškodb pri delu za obdobje zadnjih 5 let. Z analizo moramo ugotoviti:

  • gibanje poškodb pri delu po posameznih letih;
  • vrste poškodb pri delu (urezi, vbodi, zdrsi, udarci…);
  • število izgubljenih delovnih dni glede na vrsto poškodbe pri delu;
  • poškodovani deli telesa (prsti roke, koleno, oko, gleženj…);
  • vzroke za nastanek poškodb pri delu (neupoštevanje navodil, neuporaba osebne varovalne opreme, nepazljivost…);
  • delež poškodovanih po starostnih skupinah (18-29 let, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let);
  • delež poškodovanih po spolu;
  • delež poškodb glede na delovni dan v tednu.

Na osnovi izvedene analize bomo potem pripravili učinkovite ukrepe za preprečevanje nastanka poškodb pri delu in jih uvedli tudi v prakso.

Za preprečevanje nastanka poškodb pri delu je pomembno tudi to, da je delavcem zagotovljena ustrezna osebna varovalna oprema. Ustrezna osebna varovalna oprema pomeni to, da je prilagojena delavcu, zato da jo bo v praksi tudi uporabljal, izbrana mora biti glede na vrsto nevarnosti, ki nastaja pri delu,  na njej mora biti pritrjen znak CE, imeti mora priloženo Izjavo o skladnosti ter navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426