V vsakem delovnem procesu nastajajo določene nevarnosti oziroma tveganja, ki lahko privedejo do poškodb pri delu, zdravstvenih obolenj ali požara. Bistvo je, da te nevarnosti znamo redno  prepoznavati in jih tudi sistematično odpravljati. 

Redni pregledi delovnih procesov iz vidika varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva so bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, vzpostavitev ustreznega nivoja varnostne kulture na vseh organizacijskih nivojih ter zniževanje tveganja za nastanek požara na najmanjšo možno mero.  

Vsebina in periodika pregledov mora biti natančno določena.  Zaradi učinkovitosti pregledov naj periodika ne bo daljša od dveh mesecev. Preglede naj vodi strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu in požarno varstvo oziroma zunanja služba, ki je za to pooblaščena, zraven pa naj bodo v večjem podjetju prisotni vodje posameznih oddelkov in direktor proizvodnje, v manjših podjetjih pa poleg strokovnega delavca še direktor. 

Po koncu pregleda je obvezno treba sestaviti zapisnik z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in predlaganimi ukrepi za izboljšanje stanja.  Sestavi naj ga strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu ali zunanja strokovna služba, ki je za to pooblaščena. O ugotovljenih pomanjkljivostih in predlaganih ukrepih za izboljšanje stanja naj bo obveščen direktor podjetja.

Glede pregledov je bistveno tudi da redno vodimo seznam neodpravljenih pomanjkljivosti iz predhodno opravljenih pregledov. Na tak način bomo vse ugotovljene pomanjkljivosti imeli zbrane na enem mestu. Ko bo posamezna pomanjkljivost odpravljena pa jo bomo iz seznama enostavno pobrisali. 

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426