Izvajalec medicine dela je definiran z novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.L.RS št.43/2011).  Po starem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, pa se je imenoval pooblaščeni zdravnik. 

Naloge izvajalca medicine dela opredeljuje 33. člen Zakona o varnosti ni zdravju pri delu (Ur.L.RS št.43/2011). K vsaki nalogi dodajam še svoj komentar:

  1. Sodeluje pri izdelavi ocene tveganja. 

Komentar: to pomeni pri ocenjevanju nevarnosti na delovnih mestih in pripravi ukrepov za izboljšanje stanja.

  1. Izvaja zdravstvene preglede delavcev. 

Komentar: periodika in vsebina zdravstvenega pregleda mora biti prilagojena delu, ki ga delavec opravlja. 

  1. Seznanja delavce s tveganji na delovnih mestih, ki lahko privedejo do poškodb pri delu, bolezni v zvezi z delom in invalidnosti.

Komentar:  To pomeni, da delavce na osnovi predavanj, člankov, ki so objavljeni v internih glasilih ali pa praktičnih prikazov na delovnih mestih seznanja s tveganji za okvare zdravja in pravilnimi delovnimi postopki, s katerimi se bodo delavci tem tveganjem izognili.

  1. Spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom in odkriva vzroke.

Komentar: to pomeni, da na osnovi opravljenih zdravniških pregledov pripravlja analize zdravstvenega stanja delavcev. 

  1. Pripravlja poročila za podjetje glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav na delovnih mestih.

Komentar: periodika priprave poročil ni predpisana. Zelo koristno za podjetje pa je, da se  analiza zdravstvenega stanja delavcev s predlogi izboljšav na delovnih mestih opravi vsako leto. 

  1. Sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela.

Komentar: v primeru, da pride do poškodbe ali bolezni delavca, zaradi katere ni več zmožen opravljati dosedanjega dela, Izvajalec medicine dela svetuje pri poklicni rehabilitaciji delavca in možnih prerazporeditvah na druga delovna mesta, ki bi bila zanj primerna.

  1. Sodeluje pri pripravi načrta  delodajalca za nudenje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

Komentar: v tem primeru gre za pripravo in izvedbo usposabljanj za nudenje prve pomoči na delovnih mestih v skladu s pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l.RS 136/06) . 

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426