Stres na delovnem mestu povzročajo prevelike zahteve in izpostavljenost dejavnikom stresa. 

Pogostejši dejavniki stresa na delovnem mestu so:

 • služba je nezanesljiva, delavci nimajo stalnega delovnega mesta, so zaposleni za določen čas;
 • premalo časa oziroma preveč dela, da bi delavci dokončali svoje delovne naloge- prekratki roki,
 • delavci imajo veliko odgovornosti, pooblastil oziroma pristojnosti pri odločanju pa malo;
 • opis delovnih nalog je nejasen, pristojnosti so neopredeljene;
 • v podjetju ni ustrezne komunikacije- nadrejeni, sodelavci ali podrejeni ne sodelujejo med seboj;
 • delavci nimajo možnosti, da bi pokazali svoja znanja in sposobnosti;
 • delo ni spodbudno, delavcev ne zadovoljuje, delavci ne čutijo nobene spodbude v smislu razvoja njih samih ali podjetja;
 • za dobro opravljeno delo ni priznanja, niti nagrade;
 • ni možnosti pritožbe;
 • delavci delajo v neugodnih (hrup, vročina) in nevarnih (visoka stopnja tveganja za nastanek poškodb) delovnih pogojih;
 • manjša napaka ali trenuten upad pozornosti na delovnem mestu s strani delavca ima lahko resne ali celo usodne posledice.

Kaj lahko naredi podjetje, da zmanjša stres zaposlenih na delovnem mestu:

 • na voljo mora biti dovolj časa, da delavci lahko opravijo svoje delovne naloge;
 • podjetje mora skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev ter jim nuditi možnost dodatnega izobraževanja za njihovo osebnostno rast; 
 • delavci morajo jasno vedeti, kakšne so njihove naloge in pristojnosti;
 • delavci morajo imeti možnost podajanja pritožb, ki so nato hitro obravnavane;
 • delavci morajo biti za dobro delo nagrajeni;
 •  cilji in vrednote podjetja morajo biti jasni in v bistvenih točkah ustrezati ciljem in vrednotam delavcev;
 • na delovnem mestu mora biti poskrbljeno za varnost in zdravje pri delu;
 • na vseh ravneh v podjetju poteka komunikacija, delavci med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo.

Vir: –  Univerzitetni rehabilitacijski  Inštitut RS.Kako do boljšega počutja na delovnem mestu.

            mestih (2012).

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426