Področje varnosti in zdravja ureja okvirna Direktiva 89/391 o varnosti in zdravju pri delu. Pred pričetkom opravljanja del izven Slovenije je potrebno ustrezno poskrbeti za varnost in zdravje delavcev, ko so napoteni na delo v tujino. To pomeni v države EU ter članice EFTE (Islandijo, Lihtenjštajn, Norveško in Švico).

Vse informacije o napotovanju delavcev v tujino so na voljo na spletni strani:
http://www.napotenidelavci.si/sl/

Ne glede na enotno zakonodajo, so lahko razlike glede zahtev po zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu med posameznimi državami članicami precejšnje. Zato je potrebno informacije dobiti pravočasno in potem pripraviti vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva posamezna država članica.

V času, ko delavec opravlja delo v drugi državi EU je potrebno s strani delodajalca upoštevati pogoje  države gostiteljice glede:

 • minimalne plače,
 • najdaljšega delovnega obdobja in minimalni čas počitka,
 • pogoje za zaposlovanje delavcev prek začasnih agencij,
 • pogoji zaposlovanja nosečnic in mladih,
 • enako obravnavanje moških in žensk ter druga pravila za preprečevanje diskriminacije,
 • pogoje glede varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva,
 • idr.

Zahteve za delo v Avstriji in Nemčiji:

 • izdelava pisne ocene tveganja,
 • zagotovitev usposabljanja delavcev za varno delo,
 • zagotovitev organizacije prve pomoči na delovnem mestu,
 • usposobitev odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije iz objektov,
 • potrdila o pregledih delovne opreme,
 • zagotovitev in uporaba osebne varovalne opreme.

Opomba: dokumentacija iz Slovenije običajno zadostuje, podjetja pa morajo običajno preskrbeti tudi prevode v nemški jezik.

Zahteve za delo v Italiji:

Zahteve v Italiji so bistveno večje kot V Avstriji ali Nemčiji. Italijanski inšpektorji slovenske dokumentacije ne priznavajo. Kontrole so pogoste, globe so visoke, za nekatere kršitve pa so odrejene tudi  zaporne kazni.

 • Oceno tveganja je potrebno izdelati po standardiziranem postopku. Delodajalec mora med drugim oceniti tudi tveganja, ki nastanejo zaradi izvajanja del s strani tujih delavcev, ki ne razumejo italijanskega jezika.
 • Vsak delavec mora biti ustrezno usposobljen za varno delo. Vrsta, obseg in dolžina usposabljanja je odvisna od vrste dejavnosti in stopnje tveganja, v katero se podjetje uvršča.
 • Zelo pomemben je zdravstveni nadzor delavcev, ki se izvaja tudi na delovnih mestih. Predpisana je vrsta, obseg in periodika zdravniških pregledov glede na oceno tveganja in vrsto dejavnosti v katero se podjetje uvršča.
 • Obvezno je imenovanje odgovornih oseb za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, prve pomoči, evakuacije in zdravstvenega nadzora.
 • Obvezno je imenovanje predstavnika delavcev.

Opomba: obveznosti veljajo tudi za samozaposlene osebe.

Praksa v nekaterih državah EU in v Švici:

Nekatere države gostiteljice od delodajalcev, ki napotujejo delavce v tujino zahtevajo standard SCC/SCP. To je  varnostni standard za storitve z lastno ali pogodbeno delovno silo in izhaja iz interesa poenotenja, primerjave in pregleda nivoja varnosti, ter izkazovanja le tega.

 • Ciljna skupina I – podjetja, ki proizvajajo (proizvajalci) (SCC).
 • Ciljna skupina II – podjetja, ki posredujejo delovno silo (SCP).

Podjetja, ki naročajo zunanje izvajalce za izvedbo posameznih nalog, potrebujejo dokaz, da ti izvajalci izpolnjujejo določene zahteve in standarde s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja na njihovih deloviščih.

Standard se trenutno uporablja predvsem v nevarnejših industrijskih okoljih.

 

                                               Gregor Gartner, dipl.var.inž.
G var, Gregor Gartner s.p.

– Aktivni na delovnem mestu
– Zdrava prehrana
– Stres na delovnem mestu
– Pravilno delo za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni
– Izobraževanja in delavnice za vodilne in vodstvene delavce
– Team buildingi za podjetja
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Kratka in učinkovita masaža na delovnem mestu preprečuje bolečino, zmanjša mišično napetost v vratu,
rokah in hrbtu, pospešuje cirkulacijo, preprečuje stres in poveča učinkovitost zaposlenih.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Zakupljen dogovorjen termin vadbe v podjetju ali v fitnes centru.
– Vadečim so na voljo vsi pripomočki in rekviziti.
– Vadba je prilagojena vašim željam in potrebam.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

– Testiranje telesne sestave na napravi Inbody, izpis stanja.
– Izračun puste maščobne in mišične mase, kostna gostota, indeks telesne mase, segmentacija telesa, beljakovine, minerali in voda v telesu …
– Merjenje telesnih obsegov;
– Kaliperne meritve;
– Merjenje Krvnega tlaka in srčnega utripa;
– Merjenje globine predklona;
– Beleženje vseh rezultatov, analiza in priporočilo posamezniku, kako rezultate izboljšati.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426

Pomoč pri uvajanju aktivnih odmorov na delovnem mestu, svetovanje in prikaz pravilne izvedbe vaj, ki so prilagojene delu, ki ga opravljate.
 
Za več informacij ali pripravo ponudbe nam pošljite email ali nas pokličite.
gregor@gvar.si
031 666 426